Termeni și condiții

Queens Store s.r.o.
având sediul în Thamova 166/18, 186 00 Praha 8

număr de identificare: 06551203, VAT număr de identificare: CZ06551203

înregistrate la Registrul Comerțului de pe lângă Curtea Municipală din Ostrava, număr document C 72332

pentru vânzarea produselor prin intermediul magazinului on-line situat pe adresa de internet https://www.queens.global website

1. Prevederi introductive

1.1. Termenii și condițiile (denumite în continuare “Termeni și condiții”) de Queens Store s.r.o., având sediul în Thamova 166/18, 186 00 Praha 8, număr de identificare: 06551203, VAT număr de identificare: CZ06551203, înregistrate la Registrul Comerțului de pe lângă Curtea Municipală din Ostrava, număr document C 72332 (denumit în continuare “Vânzăto”) se aplică drepturilor și responsabilităților tuturor părților contractante pe baza sau în legătură cu un contract de vânzare-cumpărare (denumit în continuare “Contract de Vânzare-Cumpărare”) încheiat între Vânzător și o altă persoană fizică (denumit în continuare “Cumpărător”) prin intermediul magazinului pe internet al Vânzătorului. Magazinul pe internet este operat de către Vânzător pe site-ul web situat pe adresa de internet https://www.queens.global/ (denumit în continuare “Website”), și anume prin intermediul interfeței site-ului web (denumit în continuare “Interfața Web a Magazinului”).

1.2. Acești termeni și condiții se aplică, de asemenea, drepturilor și responsabilităților tuturor părților contractante în timpul utilizării site-ului și a altor relații juridice.

1.3. Prevederile diferite de acești termeni și condiții se pot negocia în cadrul contractului de vânzare-cumpărare. Prevederile diferite din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate înaintea prevederilor cuprinse în acești Termeni și condiții..

1.4. În cazul unui contract de vânzare-cumpărare încheiat între vânzător și un întreprinzător conform sec. 420 act no. 89/2012 Sb., din codul civil (denumite în continuare “codul civil”), unele dintre dispozițiile din acești termeni și condiții nu sunt aplicabile. Acestea sunt parțial enumerate în partea 4 din acești termeni și condiții.

1.5. Prevederile cuprinse în acești Termeni și condiții sunt parte integrantă a contractului de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare și Termenii și condițiile sunt întocmite în limba cehă. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba cehă.

1.6. Termenii și condițiile complete pot fi modificate de către vânzător în orice moment. Drepturile și responsabilitățile care decurg din încheierea unui contract de vânzare-cumpărare trebuie îndeplinite în conformitate cu data la care a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare și nu sunt afectate de o modificare ulterioară..

2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE

2.1. Interfața web a magazinului include toate produsele oferite de vânzător și prețurile individuale ale acestora. Prețurile includ TVA și alte costuri aferente. Bunurile și prețurile sunt valabile pentru perioada în care aceste bunuri sunt oferite în interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează posibilitatea de a încheia un contract de cumpărare individual. Oferta tuturor bunurilor nu este obligatorie și cumpărătorul nu este obligat să facă o achiziție.

2.2. Bunurile oferite în interfața web a magazinului nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic prin sec. 1732 act no. 2 din codul civil. Acestea reprezintă doar o ofertă pentru cumpărător în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare.

2.3. Interfața web a magazinului include informații despre costurile de expediere, inclusiv despre ambalare și livrare. Informațiile sunt valabile numai pentru livrări în Republica Cehă. Pentru livrări în întreaga lume, consultați https://www.queens.global/worldwide/.

2.4. Pentru a plasa o comandă, cumpărătorul completează un formular de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comandă include în principal informații despre:

2.4.1.bunurile comandate (bunurile sunt “plasate” în coșul electronic de cumpărături din interfața web a magazinului),

2.4.2. plata prețului bunurilor și informațiile necesare pentru a efectua o livrare a bunurilor comandate și

2.4.3. costuri de livrare (denumite în continuare “comanda”).

2.5. Înainte de a finaliza comanda și de a o trimite vânzătorului, cumpărătorul poate modifica informațiile din comandă. Cumpărătorul poate modifica orice greșeală și/sau poate elimina bunuri din coșul electronic de cumpărături. Cumpărătorul va putea vedea toate bunurile care au fost plasate în coșul de cumpărături, inclusiv prețul tuturor bunurilor, cantitatea de bucăți comandate, prețul total al tuturor bunurilor din coșul de cumpărături și costurile de livrare ale bunurilor comandate. Prețurile sunt afișate atât fără TVA, cât și cu TVA inclus.

2.6. Cumpărătorul trimite comanda sa vânzătorului făcând clic pe butonul “Plasati Comanda”. Informațiile furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Trimiterea comenzii reprezintă oferta cumpărătorului’s de a încheia contractul de cumpărare.

2.7. După primirea comenzii, sistemul automat al vânzătorului trimite imediat o confirmare de primire a comenzii la adresa de e-mail a cumpărătorului furnizată în comandă sau în interfața web a magazinului (denumită în continuare „e-mail“). Acest e-mail de confirmare conține textul termenilor și condițiilor în atașament. În cazul în care cumpărătorul a furnizat un e-mail greșit și confirmarea de primire a comenzii nu poate fi livrată, vânzătorul este autorizat să anuleze comanda.

2.8. Confirmarea de primire a comenzii, așa cum se menționează la punctul 2.7 de mai sus, nu reprezintă o încheiere obligatorie a contractului de cumpărare. Deoarece vânzătorul deține și magazine fizice, vânzătorul nu este întotdeauna în măsură să garanteze disponibilitatea tuturor bunurilor solicitate în contractul de cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare intră pe deplin în vigoare odată cu confirmarea de expediere a bunurilor, pe care vânzătorul o va livra la adresa electronică a cumpărătorului. Această confirmare include linkul de acces la informațiile privind dreptul de a rezilia contractul de cumpărare.

2.9. Vânzătorul are dreptul de a solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii sale în funcție de tipul comenzii (cantitatea de bunuri, prețul total, costurile de livrare), în scris sau oral. Vânzătorul poate, de asemenea, să solicite o specificație sau o modificare a plății și/sau a livrării bunurilor contrar contractului de achiziție.

2.10. Cumpărătorul este conștient de faptul că vânzătorul nu este obligat să încheie contractul de vânzare-cumpărare, în special în cazul cumpărătorilor care și-au încălcat anterior responsabilitățile față de vânzător.

2.11. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea instrumentelor de comunicare utilizate pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Costurile care decurg din utilizarea acestor instrumente de comunicare sunt acoperite de cumpărător (costuri precum conexiunea la internet sau apelurile telefonice) și cumpărătorul este conștient de faptul că aceste costuri se pot modifica în funcție de condițiile oferite de furnizorul său de servicii.

2.12. Până la ridicarea bunurilor livrate de către cumpărător, vânzătorul poate rezilia contractul de vânzare-cumpărare în orice moment. În acest caz, vânzătorul va returna banii cumpărătorului în contul bancar al cumpărătorului cumpărător’s .

3. PREȚURI ȘI PLATĂ

3.1. Cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor pe care le cumpără împreună cu toate costurile de ambalare și de livrare. Cu excepția cazului în care se menționează altfel, prețul de achiziție include costurile de ambalare și de livrare.

3.2. În cazul plății în numerar sau la livrare, prețul de achiziție devine valabil în momentul livrării comenzii. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție devine valabil în termen de o zi de la primirea confirmării comenzii, așa cum prevede sec. 2.7 din acești termeni și condiții.

3.3. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție și să includă simbolul variabil furnizat de vânzător. Obligația Cumpărătorului’s de a plăti prețul de cumpărare este îndeplinită de îndată ce suma a fost transferată în contul vânzătorului’s .

3.4. Vânzătorul este autorizat să solicite plata integrală a prețului de achiziție înainte de trimiterea comenzii către cumpărător, în special în cazul în care cumpărătorul nu a reușit anterior să îndeplinească cerințele de plată menționate în sec. 2.9 de mai sus..

3.5. Eventualele reduceri din prețul produselor acordate de către vânzător către cumpărător nu se pot combina reciproc.

3.6. În cazul în care este o practică comercială obișnuită sau în cazul în care este impusă de lege, vânzătorul va emite un document fiscal către cumpărător pe baza contractului de vânzare-cumpărare – o factură. Vânzătorul este înregistrat pentru TVA. Documentul fiscal – factura – va fi emis de vânzător către cumpărător și va fi trimis în format electronic la adresa de e-mail a cumpărătorului’s , sau ca document tipărit împreună cu bunurile comandate.

4. ABANDONAREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE FĂRĂ JUSTIFICARE

4.1. Cumpărătorul este conștient de faptul că prin sec. 1837 din Codul civil, nu este posibilă retragerea din contractul de vânzare-cumpărare dacă

4.1.1. bunurile livrate, sau o parte integrantă a acestora, au fost o imagine sau o înregistrare audio, cum ar fi un program de calculator sau orice altă proprietate intelectuală, iar cumpărătorul a deteriorat ambalajul original.,

4.1.2. bunurile achiziționate au fost ajustate în vreun fel la dorința cumpărătorulu­i’s sau dacă bunurile sunt perisabile,

4.1.3. bunurile livrate au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri fără legătură între ele,

4.1.4. bunurile au fost livrate într-un ambalaj închis, dar cumpărătorul le-a scos din ambalaj și nu este posibilă returnarea lor din motive de igienă.

4.2. În cazul în care motivul retragerii este diferit de cel prevăzut la sec. 4.1 sau există alte motive care fac imposibilă retragerea, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare fără nicio justificare și fără nicio sancțiune în termen de 14 zile.

4.2.1. preluarea bunurilor de la transportator de către cumpărător sau de către o persoană aleasă de acesta (alta decât transportatorul), sau

4.2.2. de la preluarea ultimei părți a comenzii de la transportator de către cumpărător sau de către o persoană aleasă de acesta (alta decât transportatorul), în cazul în care cumpărătorul a comandat mai multe bunuri, dar vânzătorul le-a livrat în livrări separate, sau

4.2.3. de la preluarea ultimei părți a bunurilor sau a comenzii de către cumpărător sau de către o persoană aleasă de acesta (alta decât transportatorul) în cazul în care vânzătorul a livrat comanda în părți.

4.3. Se recomandă retragerea din contractul de achiziție prin sec. 4 într-o formă scrisă, trimisă prin poștă la adresa vânzătorului (Queens store, s.r.o., U Tabulky 3020, Hala X, 193 00 Praha 20, Czech Republic) sau prin intermediul formularului electronic disponibil la adresa https://www.qu­eens.global/re­turns/. Recomandăm cumpărătorului să menționeze numele său complet, numărul comenzii și data la care a fost trimisă comanda.

4.4. În cazul unei retrageri din contractul de vânzare-cumpărare prin sec. 4.2 din acești termeni și condiții, contractul de cumpărare va fi anulat. Cumpărătorul trebuie să returneze bunurile vânzătorului în termen de 14 zile de la trimiterea retragerii contractului de cumpărare către vânzător. Este necesar ca bunurile să fie returnate nepurtate și în starea lor originală, împreună cu toate documentele care au fost incluse în comandă. Cumpărătorul trebuie să returneze bunurile prin poștă sau personal la unul dintre magazinele enumerate în sec. 4.3 de mai sus.

4.5. După ce cumpărătorul a returnat bunurile prin sec. 4.4 din acești termeni și condiții, vânzătorul este autorizat să examineze bunurile returnate pentru a vedea dacă acestea nu au fost deteriorate, folosite sau parțial folosite.

4.6. În cazul unei retrageri din contractul de vânzare-cumpărare prin sec. 4.2 din acești termeni și condiții, vânzătorul va returna cumpărătorului prețul de achiziție, inclusiv costurile de livrare (corespunzătoare celui mai puțin costisitor mod de livrare oferit), în termen de 14 zile de la primirea retragerii contractului de cumpărare, prin intermediul

4.6.1. un transfer bancar către cumpărător’s contul bancar preferat, în caz contrar în contul bancar pe care cumpărătorul l-a menționat în comanda sa.

4.7. Indiferent de perioada menționată la sec. 4.6, vânzătorul nu este obligat să ramburseze cumpărătorul nu mai devreme decât cumpărător’ bunurile au fost returnate vânzătorului’s a­dresa magazinului menționată în sec. 4.3 sau mai devreme de momentul în care cumpărătorul poate dovedi că returnarea a fost inițiată.

4.8. Orice costuri asociate cu returnarea bunurilor sunt responsabilitatea cumpărătorului’s , chiar dacă bunurile nu pot fi returnate în mod obișnuit.

4.9. În ceea ce privește retragerea din contractul de vânzare-cumpărare de către sec. 4.2, cumpărătorul nu este responsabil pentru o reducere de preț legată de manipularea bunurilor care este necesară pentru a realiza pe deplin starea bunurilor, inclusiv funcționalitatea acestora. Cu toate acestea, în cazul în care bunurile vor fi returnate vânzătorului într-o stare nesatisfăcătoare, deteriorate, folosite sau parțial folosite și dacă această stare nesatisfăcătoare a bunurilor provine din manipularea necesară a bunurilor, cumpărătorul este în acest caz responsabil pentru o astfel de reducere de preț. Vânzătorul este atunci autorizat să adauge această reclamatie corespunzătoare reducerii de preț la la prețul bunurilor returnate.

4.10. În cazul în care cumpărătorul a primit un cadou împreună cu bunurile comandate, cadoul trebuie returnat vânzătorului, împreună cu restul bunurilor, în cazul unei retrageri din contractul de cumpărare.

4.11. Întregul articol 4 nu se va aplica unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu un întreprinzător, astfel cum se prevede la art. 420 din codul civil (denumit în continuare „antreprenor“), în ciuda faptului că în confirmarea de expediere a comenzii de la art. 2.8 trimisă tuturor cumpărătorilor este inclus un link către formularul cu informații privind modalitatea de retragere din contractul de cumpărare. Antreprenorii sunt autorizați să se retragă doar din motivele enumerate în codul civil.

5. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA PRODUSELOR

5.1. Cumpărătorul își alege modalitatea optimă de livrare în interfața web a magazinului..

5.2. Daca vânzătorul este obligat prin contractul de vânzare-cumpărare să livreze bunurile la un loc ales de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare. În cazul în care cumpărătorul nu preia bunurile la livrare, este responsabil pentru acest prejudiciu cauzat vânzătorului, iar vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare.

5.3. În cazul în care livrarea trebuie să aibă loc în mod repetat sau diferit față de ceea ce se menționează în comandă din motive provocate de cumpărător, cumpărătorul este obligat să acopere toate costurile aferente unei astfel de livrări.

5.4. La preluarea bunurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice ambalajul, iar în cazul în care se constată daune, vânzătorul trebuie informat imediat. În cazul în care daunele par să provină din manipularea neautorizată a transportului, cumpărătorul nu este obligat să preia bunurile de la transportator. Prin semnarea bonului de livrare, cumpărătorul confirmă că ambalajul nu este deteriorat. De asemenea, cumpărătorul este obligat să verifice toate bunurile livrate și, în caz de deteriorare, să informeze imediat vânzătorul..

5.5. Alte drepturi și responsabilități cu privire la livrarea bunurilor pot reglementa, de asemenea, condițiile de livrare ale vânzătorului, dacă acestea sunt prevăzute în comandă. Costurile de expediere și alte informații despre livrare sunt menționate pe această pagină: https://www.queens.global/shipping/.

5.5.1. Cumpărătorul este responsabil pentru plata oricăror taxe vamale și/sau taxe emise de autoritățile locale. Vânzătorul nu acoperă niciun astfel de costuri aferente.

6. RĂSPUNDEREA PENTRU DEFECTE, GARANȚIE

6.1. Drepturile și obligațiile părților contractante în ceea ce privește răspunderea vânzătorului pentru defecte, inclusiv perioada de răspundere a vânzătorului’s pen­tru defecte, sunt reglementate de art. 2099 și următoarele din Codul civil. Pentru cumpărători – consumatori- se vor aplica sec. 2158 și următoarele din codul civil.

6.2. Cumpărătorul este obligat să își ridice bunurile care au făcut obiectul unei reclamații în termen de o lună de la soluționarea reclamației, iar în cazul în care aceasta a fost soluționată mai târziu, în termen de o lună de la data la care a fost soluționată, cu excepția cazului în care vânzătorul și cumpărătorul convin altfel. În cazul în care cumpărătorul nu își ridică bunurile în termenul prevăzut, vânzătorul are dreptul de a percepe 20 CZK/zi începând cu prima zi după expirarea termenului pentru depozitarea bunurilor.

6.3. În cazul în care cumpărătorul nu-și ridică bunurile care au făcut obiectul unei reclamații în termen de 6 luni de la notificarea vânzătorului privind îndeplinirea reclamației de garanție, vânzătorul are dreptul de a vinde bunurile după ce notifică cumpărătorul. Această dispoziție este reglementată de art. 2428 din Codul civil. În cazul în care aceste bunuri nu pot fi vândute sau sunt grav deteriorate, vânzătorul are dreptul de a le distruge sau de a le arunca după expirarea perioadei de 6 luni..

6.4. Alte drepturi și responsabilități ale tuturor părților implicate în ceea ce privește responsabilitatea pentru defecte este reglementată de politica de returnare a vânzătorului’s .

7. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

7.1. Cumpărătorul obține dreptul de proprietate asupra produselor prin achitarea întregului preț de vânzare-cumpărare pentru produse.

7.2. Cumpărătorul este conștient de faptul că software-ul și toate celelalte părți ale interfeței web a magazinului (inclusiv toate fotografiile bunurilor) sunt protejate prin drepturi de autor. Cumpărătorul se angajează să nu utilizeze niciodată în mod abuziv sau să nu încalce în niciun fel software-ul sau interfața web a magazinului.

7.3. Cumpărătorul nu este autorizat să utilizeze mecanisme, software sau orice alte metode care ar putea afecta negativ funcționarea interfeței web a magazinului. Acesta este autorizat să utilizeze interfața web a magazinului doar în așa fel încât să nu interfereze cu alți cumpărători’ și care să corespundă utilizării adecvate a acestora.

7.4. Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită față de cumpărători în sensul prevederilor de la art. 1826 alin. 1 lit. e) din Codul civiL.

7.5. Cumpărătorul este conștient de faptul că vânzătorul nu este responsabil pentru nicio eroare care ar putea proveni din intervenția unei terțe persoane în interfața web a magazinului sau din orice utilizare abuzivă a interfeței web a magazinului.

7.6. Pentru soluționarea pe cale extrajudiciară a litigiilor în materie de consum care își au originea în contractul de cumpărare, Se va apela la inspecția comercială cehă, situată la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, număr de identificare: 000 20 869, internet page: http://www.coi.cz.

8. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI COMUNICAREA COMERCIALĂ

8.1. Normele de utilizare a cumpărătorilor’ datele cu caracter personal pot fi găsite aici: https://static-data.queens.cz/…-privacy.pdf

9. LIVRARE

9.1. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, toată corespondența legată de contractul de vânzare-cumpărare cu cealaltă parte contractantă trebuie să fie transmisă în scris, fie în format electronic (e-mail), fie personal sau prin intermediul serviciului de livrare desemnat. Pentru cumpărător’s e-mail listat în contul său de utilizator va fi folosit.

10. PREVEDERI FINALE

10.1. În cazul în care un raport juridic sau un raport legat de utilizarea site-ului web bazat pe contractul de achiziție include un element internațional, ambele părți sunt de acord că relația relevantă respectă legislația cehă. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorilor’s a­re decurg din reglementările legale general obligatorii.

10.2. Cumpărătorul are dreptul de a se plânge vânzătorului în formă scrisă sau electronică la emailul vânzătorului’s . Vânzătorul nu este obligat să răspundă la reclamațiile unor terțe părți care nu au încheiat un contract de cumpărare cu vânzătorul.

10.3. În cazul în care cumpărătorul nu este mulțumit de soluțiile sale de garanție sau în cazul în care cumpărătorul nu dorește să comunice în niciun fel cu vânzătorul, acesta poate contacta autoritatea competentă, care este inspecția comercială cehă.: http://www.coi.cz/.

10.4. Vânzătorul este autorizat să vândă bunuri pe baza licenței comerciale. Biroul autorizat de acordare a licențelor comerciale efectuează inspecția necesară.

10.5. În cazul în care una dintre dispozițiile din acești termeni și condiții nu este valabilă sau ineficientă sau devine valabilă sau ineficientă, va intra în vigoare dispoziția cea mai apropiată și mai asemănătoare. O dispoziție care ar putea fi invalidă sau ineficientă nu afectează în niciun fel celelalte dispoziții. Orice modificări și/sau completări ale unui contract de achiziție sau ale termenilor și condițiilor trebuie să fie prezentate în formă scrisă.

10.6. Contractul de vânzare-cumpărare, inclusiv termenii și condițiile, este arhivat în format electronic de către vânzător și nu este accesibil cumpărătorului..

10.7. În cazul în care cumpărătorul este o entitate străină, se va aplica legea cehă la raportul juridic care rezultă din contractul de cumpărare sau orice alt raport juridic care rezultă din utilizarea serviciilor magazinului online. În același timp, aplicarea Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri este strict exclusă.

10.8. Datele de contact ale vânzătorului’s :

Adresă de livrare: Centrála Queens store s.r.o., U Tabulky 3020 – Hala X,
193 00 Praha 20, Czech Republic
Adresa poștei electronice: salut@iqueens.ro

Telefon +420 604 995 511 (Mon – Fri: 9am – 5pm)

10.9. Acești termeni și condiții intră în vigoare la data de 1 Iulie, 2018.