Comunicare înainte de încheierea Contractului de cumpărare către Cumpărător, care este un Consumator

III.1. În conformitate cu Partea a Patra, Titlul I, Art. 89/2012 Coll., Codul civil, în textul său efectiv (denumit în continuare „CC”), următoarele informații vor fi comunicate Vânzătorului înainte de încheierea Contractului:

III.2. Adresa de livrare a bunurilor defecte și trimiterea bunurilor achiziționate de pe interfața web a Vânzătorului este Frogman - 26534C, Strada Ogorului 3G, Fan Courier, 410554, Oradea, Bihor. Efectele juridice aplicabile defectelor bunurilor rămân în vigoare chiar și atunci când sunt livrate la adresa de facturare. Adresa de facturare a Vânzătorului este identică cu adresa sediului social al companiei specificată în antetul acestor Termeni și Condiții. Formularul de reclamații este disponibil pentru descărcare AICI.

III.3. Vânzătorul vinde bunurile Cumpărătorului la calitatea predefinită prin Legea nr. 2161 din CC, astfel

 1. bunurile au proprietățile pe care Cumpărătorul le-a negociat cu Vânzătorul și, în absența unui acord, proprietățile descrise de Vânzător sau de producător, sau pe care Cumpărătorul le așteaptă în ceea ce privește natura bunurilor și promovarea acestora;

 2. mărfurile sunt adecvate scopului indicat de Vânzător sau pentru care se folosesc obiecte de acest gen;

 3. mărfurile sunt la cantitatea adecvată;

 4. respectă cerințele legislației.

III.4. În cazul în care bunurile nu îndeplinesc aceste cerințe la cumpărare, Cumpărătorul are dreptul să primească bunuri noi, nedefecte, dacă nu este nerezonabil din cauza naturii articolului. Dacă defectul se referă doar la părți ale bunului, Cumpărătorul poate solicita doar piese de schimb; dacă acest lucru nu este posibil, el / ea se poate retrage din contract. Dacă, din cauza naturii defectului, este disproporționat, mai ales dacă defectul poate fi modificat fără întârziere nejustificată, Cumpărătorul are dreptul de a modifica defectul gratuit.

III.5. În cazul în care Cumpărătorul nu se retrage din Contract sau dacă nu își exercită dreptul la livrarea de bunuri noi nedefecte, la înlocuirea pieselor sau la reparații, el poate solicita o reducere rezonabilă la prețul de achiziție.

III.6. Cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă chiar dacă Vânzătorul nu poate livra bunuri noi care nu sunt defecte, să înlocuiască piesele sau să repare bunurile, și dacă Vânzătorul nu repară bunurile într-un termen rezonabil sau dacă reparația ar provoca grave dificultăți pentru Consumator.

III.7. Dacă un defect apare în termen de 6 (șase) luni de la preluare, produsul este considerat a fi defect deja la preluare de către Consumator.

III.8. Cu excepția cazului în care există în mod expres o prevedere diferită pentru bunuri, Cumpărătorul are dreptul să revendice drepturile de performanță defectuoasă timp de 24 de luni de la data primirii bunurilor de către Consumator.

III.9. Vânzătorul nu este responsabil pentru defecte dacă:

 1. articolul a fost defect la momentul preluării și s-a convenit asupra unei reduceri la prețul de cumpărare pentru un astfel de defect;

 2. bunurile sunt uzate și defectul corespunde gradului de utilizare sau uzură a bunurilor atunci când bunurile au fost preluate de către Cumpărător;

 3. defectul este cauzat de uzura rezultată din utilizarea normală sau de natura obiectului (de exemplu, la sfârșitul duratei sale de utilizare);

 4. defectul a fost cauzat de Cumpărător și a apărut din cauza utilizării necorespunzătoare, depozitării, întreținerii necorespunzătoare prin intervenția Cumpărătorului sau daune mecanice;

 5. defectul apare ca rezultat al unui eveniment extern în afara influenței Vânzătorului.

III.10. Vânzătorul nu este responsabil pentru defectele produselor expuse condițiilor - temperatură crescută, praf, umiditate, efecte chimice și mecanice - nepotrivite pentru utilizarea normală. De asemenea, garanția nu se aplică defectelor cauzate de uzura normală a bunurilor (sau a pieselor acestora) ca urmare a utilizării. O durată de viață mai scurtă nu poate fi considerată un defect în acest caz și nu poate fi reclamată.

III.11. De asemenea, Vânzătorul comunică Consumatorului următoarele informații înainte de încheierea de la distanță a Contractului de cumpărare:

 1. Costul comunicării la distanță nu diferă de tariful de bază perceput Consumatorului de către operatorul / furnizorul său de servicii; consumatorul nu este obligat să comunice cu Vânzătorul pe liniile percepute în favoarea Vânzătorului.

 2. Vânzătorul solicită plata integrală a prețului de cumpărare înainte ca bunurile să fie preluate. Plățile se execută fie prin transfer bancar, ramburs, plata online printr-un card de plată prin Internet, fie prin alte mijloace specificate în documentul „Plată și livrare”. În cazul ridicării personale de la sediul companiei, Consumatorul plătește tranzitul către sediu și înapoi. La livrarea prin intermediul unui furnizor de servicii poștale, taxele de livrare sunt guvernate în funcție de tarifele din documentul „Plată și livrare”.

 3. Pentru bunurile făcute la comandă pentru Consumator, este necesar un depozit de 30% din prețul final al bunurilor; un Contract de Cumpărare modificat în funcție de dorința Consumatorului nu permite retragerea din contract fără a oferi un motiv în termen de 14 zile conform articolului VI.3. sau VI. 4.

 4. Vânzătorul nu încheie contracte care sunt supuse executării repetate sau contracte pe durată nedeterminată. În cazul unui astfel de contract, cea mai scurtă perioadă pentru care părțile contractante vor încheia contractul va fi comunicată de furnizorul executării repetate, inclusiv prețul sau metoda de determinare a acestuia pentru o singură perioadă de facturare - care este întotdeauna o lună dacă acest preț este fix - datele suplimentare privind impozitele, taxele și costurile de livrare a bunurilor sau serviciilor.

 5. toate prețurile bunurilor și serviciilor sunt incluse în interfața web a magazinului, inclusiv TVA, costurile de transport fiind enumerate în documentul „Plată și livrare”;

 6. Consumatorul are dreptul să se retragă din contractul încheiat (cu excepția cazului în care se prevede altfel) în cele paisprezece zile, care este efectiv atunci când se referă la următoarele:

    i. contract de cumpărare, de la data primirii bunurilor;

 ii. un contract al cărui obiect îl constituie mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți de la data ultimei livrări a bunurilor; 

iii. un contract al cărui obiect este livrarea regulată repetată a bunurilor de la data primei livrări a bunurilor, a cărui intenție de retragere trebuie trimisă la adresa de livrare a Vânzătorului sau la adresa de e-mail: [email protected].

 1. Consumatorul nu se poate retrage din contract în următoarele cazuri:

i. dacă furnizarea de servicii a fost îndeplinită cu consimțământul expres prealabil al Consumatorului înainte de expirarea perioadei de retragere din contract și Vânzătorul a informat Consumatorul înainte de a încheia contractul că nu are dreptul să se retragă din contract într-un astfel de caz;

ii. furnizarea de bunuri sau servicii ale căror prețuri depind de fluctuațiile pieței financiare, independent de influența Vânzătorului și care pot apărea în perioada de retragere din Contract;

iii. furnizarea de bunuri supuse pierderii rapide și bunuri care au fost amestecate ireversibil cu alte bunuri după livrare;

iv. furnizarea de bunuri care au fost modificate în conformitate cu dorințele Consumatorului sau pentru persoana sa, la bunuri produse diferit de îmbrăcămintea standard la cererea clientului;

v. bunuri în ambalaje sigilate pe care Consumatorul le-a scos din ambalaj și nu pot fi returnate din motive de igienă;

vi. livrarea unei înregistrări audio sau video sau a unui program de computer dacă ambalajul original a fost deteriorat;

vii. livrarea de ziare, periodice sau reviste;

viii. transportul este afacerea care furnizează aceste servicii într-un timp specificat

 1. În cazul anulării, Consumatorul va suporta costul returnării bunurilor și, în cazul unui contract încheiat prin mijloace de comunicare la distanță, costul returnării bunurilor în cazul în care aceste bunuri nu pot fi returnate prin mijloacele poștale normale. În cazul în care Consumatorul se retrage din contract, va trimite sau va preda Vânzătorului bunurile pe care le-a primit fără întârziere nejustificată în termen de 14 zile de la retragerea din Contract.

 2. La retragerea din contract în termenul legal de 14 zile (articolul VI.3. din Termeni și Condiții), mărfurile trebuie să fie nepurtate, nedeteriorate și în ambalajul original, inclusiv cu toate accesoriile furnizate, și cu documentația completă.

Consumatorul are dreptul să încerce bunurile în așa fel încât:

În cazul în care consumatorul nu respectă condițiile de igienă stabilite, acestea vor fi bunuri care, în temeiul Directivei 97/7 / ES privind protecția consumatorilor, nu pot fi returnate pentru natura lor prin intermediul contractelor la distanță.

În acest caz, revendicările Vânzătorului sunt următoarele:

 

 

Starea bunurilor

Revendicările Consumatorului

Lipsa ambalajului original (cutia)

compensare forfetară de 10 - 50%

Ambalaj original deteriorat sever (cutia)

compensare forfetară de 10 - 50%

Bunuri murdare

în funcție de tipul de murdărie - prețul poate fi redus cu 20 - 35%

Lipsă documente

compensare forfetară de 10 RON

Lipsă accesorii

prețul normal al accesoriilor

 

Alte bunuri returnate, nespecificate mai sus, sunt întotdeauna evaluate individual și costurile suportate efectiv pentru restabilirea bunurilor la starea lor inițială vor fi notificate Consumatorului în scris.

Vânzătorul este îndreptățit să reducă suma returnată a prețului de cumpărare a bunurilor către Consumator prin revendicările de mai sus.

 

 1. În cazul nerespectării condițiilor stării bunurilor returnate, în cazul retragerii din contract în termen de 14 zile, Vânzătorul are dreptul la rambursarea costurilor efectiv suportate în legătură cu restabilirea bunurilor la starea lor inițială.

În cazul nerespectării condițiilor stării bunurilor returnate în cazul acestei retrageri contractuale din contract, Vânzătorul are dreptul să refuze retragerea din Contractul de cumpărare și să trimită bunurile returnate înapoi Consumatorului.

 1. Contractul este încheiat în limba română, după finalizarea cazului de afaceri, Vânzătorul arhivează datele acestuia. Contractul încheiat este arhivat de Vânzător pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la data încheierii sale, dar nu mai mult decât pentru perioada conform reglementărilor legale relevante, în scopul îndeplinirii sale cu succes și nu este accesibil părților terțiare neparticipante.

În cazul nerezolvării reclamației, consumatorul are dreptul să depună o reclamație la organul de supraveghere sau de supraveghere a statului, care este Autoritatea pentru Protecția Consumatorului (ANPC). Detalii pot fi găsite, de exemplu, pe site-ul https://anpc.ro/. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor este tratată și de mediatori, mediatori independenți de comunicare între părțile la conflict.