Termeni și condiții

Queens store s.r.o. societate comercială

cu sediul social în Thámova 166/18, 186 00, Prague 8, Czech republic

ID: 06551203

înregistrată în Registrul comercial ținut la Tribunalul Municipal din Ostrava, dosar nr. 72332, secțiunea C, pentru vânzarea de bunuri prin intermediul unui magazin online la adresa de internet

www.queens.ro

 Declarație privind confidențialitatea

Informații de contact ale vânzătorului: 

adresa: U Tabulky 3020, Hala X, Praha, 193 00, Czech Republic

e-mail: [email protected]

telefon: +40 312 296 282

Acești Termeni și Condiții (denumiți în continuare "Termeni și Condiții") ai societății comerciale Queens store s.r.o., cu sediul social în Thámova 166/18, 186 00, Prague 8, Czech republic ID: 06551203, înregistrată în Registrul Comerțului ținut la Tribunalul Municipal din Tribunalul Regional din Ostrava, Secția 72332 Număr de dosar C (denumită în continuare "Vânzătorul"), în conformitate cu prevederile Secțiunii 1751, Paragraful 1 din Legea nr. 89/2012 Coll, Codul civil (denumit în continuare "Codul civil"), drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care decurg în legătură sau pe baza unui contract de cumpărare (denumit în continuare "Contractul de cumpărare") încheiat între Vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare "Cumpărător") prin intermediul magazinului online al Vânzătorului. Magazinul online este operat de către Vânzător pe site-ul internet www.iqueens.ro (denumit în continuare "Site-ul") prin intermediul interfeței web (denumită în continuare "Afacere interfață web").

Notificare precontractuală pentru cumpărător-consumator

 1. Dispoziții introductive

 2. Contul de utilizator

 3. Încheierea contractului de cumpărare

 4. Prețul bunurilor și condițiile de plată

 5. Retragerea din contractul de cumpărare

 6. Transportul și livrarea bunurilor

 7. Drepturi în caz de îndeplinire defectuoasă

 8. Alte drepturi și obligații ale părților contractante

 9. Queens Essentials Garanție pe viață
 10. Declarație privind confidențialitatea

 11. Dispoziții finale

 Notificare precontractuală pentru cumpărător-consumator

 1. Costul comunicațiilor la distanță nu diferă de tariful de bază perceput cumpărătorului de către furnizorul său de servicii; cumpărătorul nu este obligat să comunice cu vânzătorul pe liniile percepute de acesta.

 2. Vânzătorul solicită plata integrală a prețului de achiziție înainte de livrarea bunurilor. Plățile se efectuează fie prin transfer bancar, fie prin ramburs, fie prin plata cu cardul de credit prin internet, fie prin alte metode enumerate în secțiunea PLATĂ aflată pe site-ul web AICI. În cazul în care ridică personal la sediu, Cumpărătorii plătesc pentru deplasarea până la și de la sediu. În cazul livrării prin intermediul unui furnizor de servicii poștale, taxele de livrare sunt reglementate de tarifele enumerate în secțiunea LIVRARE de pe site-ul web AICI.

 3. Pentru bunurile modificate la cererea cumpărătorului, este necesar un avans de 30% din prețul final al bunurilor; contractul pentru bunurile modificate la cererea cumpărătorului nu poate fi reziliat fără a se oferi un motiv în termenul prevăzut la articolul V.2.

 4. Vânzătorul nu încheie contracte care fac obiectul unei execuții recurente sau contracte pe o perioadă nedeterminată. În cazul în care facilitează un astfel de contract, cea mai scurtă perioadă pentru care părțile vor fi obligate prin contract este comunicată de către prestatorul de servicii recurente, inclusiv prețul sau metoda de determinare a acestuia pentru o perioadă de facturare, care va fi întotdeauna o lună, cu condiția ca acest preț să fie fix, precum și detalii privind taxele, tarifele și costurile pentru livrarea bunurilor sau serviciilor.

 5. Toate prețurile bunurilor și serviciilor sunt listate în interfața web a magazinului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA), iar prețurile de livrare sunt listate în secțiunea LIVRARE, situată pe site-ul web AICI.

 6. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul încheiat (cu excepția cazului în care se prevede altfel) în termen de 30 de zile, care intră în vigoare atunci când se referă la următoarele:

prin care retragerea trebuie să fie trimisă la adresa de livrare a vânzătorului sau la adresa de e-mail: [email protected]

 1. Consumatorul nu se poate retrage din Contract în următoarele cazuri: 

 1. în cazul în care prestarea de servicii a fost îndeplinită cu consimțământul prealabil al Cumpărătorului înainte de expirarea perioadei de retragere din contract, iar Vânzătorul a informat Cumpărătorul înainte de încheierea contractului că acesta nu are dreptul de a se retrage din contract într-un astfel de caz;

 2. livrarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independente de voința vânzătorului și care pot apărea în timpul perioadei de retragere;

 3. livrarea de bunuri perisabile și de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare;

 4. livrarea de bunuri care au fost personalizate în funcție de dorințele cumpărătorului sau pentru persoana cumpărătorului, bunuri produse la cererea clientului care sunt diferite de îmbrăcămintea standard;

 5. bunuri în ambalaj închis pe care cumpărătorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă;

 6. livrarea unei înregistrări audio sau video în cazul în care ambalajul original a fost deteriorat;

 7. livrarea de ziare, periodice sau reviste; 

 8. transport, în cazul în care întreprinderea furnizează aceste servicii într-un interval de timp specificat.

 1. În cazul retragerii din contract, cumpărătorul suportă costurile de returnare a bunurilor și, în cazul unui contract încheiat prin mijloace de comunicare la distanță, costurile de returnare a bunurilor, dacă acestea nu pot fi returnate pe ruta poștală obișnuită din cauza naturii lor. Cumpărătorul este obligat să returneze bunurile complete, adică inclusiv toate accesoriile furnizate, cu documentația completă, nedeteriorate, curate, inclusiv ambalajul original, în starea și valoarea în care au fost primite. În cazul în care bunurile nu sunt returnate în ambalajul lor original și/sau ambalajul original este returnat deteriorat, Vânzătorul are dreptul la plata pentru ambalajul original nereturnat și/sau deteriorat. Această rambursare va fi dedusă de către Vânzător din suma care urmează să fie rambursată Cumpărătorului ca urmare a retragerii acestuia din Contractul de achiziție. Cumpărătorul este răspunzător față de Vânzător pentru orice diminuare a valorii bunurilor în cauză care rezultă din manipularea bunurilor într-un mod diferit de cel impus de natura și caracteristicile acestora.

 2. Consumatorul are dreptul de a încerca bunurile în așa fel încât

 1. ca bunurile (în special încălțămintea) să fie încercate pe o suprafață curată și uscată, astfel încât să nu fie contaminate în niciun fel,

 2. și, în același timp, să respecte cerințele igienice de bază ale unui astfel de test - de exemplu, folosind o șosetă (în cazul încălțămintei) sau peste lenjeria de corp (în cazul îmbrăcămintei).

 1. Contractul este încheiat în principal în limba română, iar după finalizarea cazului comercial, vânzătorul arhivează datele. Contractul încheiat este arhivat de către Vânzător timp de cel puțin cinci ani de la data încheierii sale, dar nu mai mult decât pentru perioada conform reglementărilor legale relevante, în scopul executării cu succes a acestuia și nu este accesibil părților terțiare neparticipante. 

 2. În cazul în care o reclamație nu este soluționată, cumpărătorul are dreptul de a depune o plângere la organismul de supraveghere sau de control de stat, care este Autoritatea cehă de inspecție comercială (CTIA). Pentru detalii, cumpărătorii pot, de exemplu, să viziteze site-ul https://www.coi.cz/informace-o-adr. Cumpărătorii au, de asemenea, dreptul de a soluționa litigiul online prin intermediul platformei dedicate ODR disponibile pe site-ul https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.choose. În soluționarea extrajudiciară a litigiilor sunt implicați și mediatorii, mediatori independenți de comunicare între părțile implicate într-un conflict. O listă a acestor mediatori este disponibilă la www.justice.cz. Mediatorii își stabilesc condițiile în mod individual.

 3. Prin finalizarea unei comenzi, cumpărătorul confirmă că a citit acești Termeni și condiții și următoarele documente și informații enumerate în secțiunile individuale ale site-ului web înainte de a încheia contractul de cumpărare: 

I.

Dispoziții introductive

 1. Termenii și condițiile nu se aplică în cazul în care o persoană care intenționează să cumpere bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează în cadrul activităților sale comerciale atunci când comandă bunuri sau în exercitarea independentă a profesiei sale.

 2. Dispozițiile care derogă de la Termeni și condiții pot fi negociate în contractul de achiziție. Dispozițiile derogatorii din contractul de achiziție prevalează asupra dispozițiilor din Termeni și condiții.

 3. Dispozițiile Termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de achiziție. Contractul de achiziție și Termenii și condițiile sunt redactate în limba română. Termenii și condițiile sunt obligatorii pentru Cumpărător și Vânzător din momentul încheierii Contractului de cumpărare.

 4. Vânzătorul poate modifica sau completa în mod unilateral formularea Termenilor și condițiilor și a componentelor acestora în conformitate cu legea. Această dispoziție nu afectează drepturile și obligațiile care apar pentru Cumpărător înainte de data intrării în vigoare a noii versiuni a Termenilor și condițiilor sau a componentelor acestora.

 5. Vânzătorul are dreptul de a se abate de la Termeni și condiții în cadrul ofertei sale listate pe site.

II.

Cont de utilizator

 1. Pe baza înregistrării Cumpărătorului pe interfața web a magazinului, Cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, Cumpărătorul poate comanda bunuri (denumit în continuare "Cont de utilizator"). 

 2. În cazul în care interfața web a magazinului permite acest lucru, cumpărătorul poate, de asemenea, să comande bunuri fără înregistrare direct din interfața web a magazinului.

 3. În timpul înregistrării pe site și al comenzii produselor, cumpărătorul este obligat să furnizeze date corecte și veridice. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele furnizate în contul de utilizator la orice modificare. Datele furnizate de către Cumpărător în Contul de utilizator și la comandarea bunurilor sunt considerate corecte de către Vânzător.

 4. Datele furnizate de către Cumpărător în timpul înregistrării sunt împărțite în câmpuri obligatorii și câmpuri opționale. Câmpurile obligatorii sunt date necesare pentru încheierea și punerea în aplicare a Contractului de achiziție între Vânzător și Cumpărător. Câmpurile opționale pot fi furnizate în mod voluntar Vânzătorului de către Cumpărător, iar aceste date furnizate în mod voluntar pot crește confortul Vânzătorului în timpul îndeplinirii contractului sau pot fi folosite pentru a personaliza comanda pentru o mai bună direcționare a mesajelor comerciale.

 5. Accesul la contul de utilizator este securizat de un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorului i se cere să păstreze confidențialitatea în ceea ce privește informațiile necesare pentru a accesa contul său de utilizator.

 6. Cumpărătorul nu este autorizat să permită utilizarea contului de utilizator de către terțe părți.

 7. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special în cazul în care cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator timp de mai mult de 2 ani, sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul contractului de achiziție (inclusiv termenii și condițiile) sau dacă vânzătorul schimbă tehnologia astfel încât aceasta să fie incompatibilă cu sistemul anterior.

 8. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului, întreținerea echipamentelor hardware și software ale unor terțe părți.

 9. Vânzătorul nu este responsabil pentru funcționalitatea contului de utilizator și își rezervă dreptul de a modifica funcționalitatea contului de utilizator fără notificare prealabilă.

 1. Vânzătorul nu este responsabil pentru orice utilizare abuzivă a contului de utilizator de către terțe părți.

III.

Încheierea contractului de cumpărare

 1. Toate prezentările bunurilor de pe interfața web a magazinului sunt informative și vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare pentru aceste bunuri. 

 2. Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv indicarea prețurilor fiecărui bun în parte și a costurilor de returnare a bunurilor, în cazul în care acestea nu pot fi returnate pe ruta poștală normală. Prețurile bunurilor sunt specificate inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile bunurilor rămân valabile atât timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de achiziție pentru condiții negociate individual.

 3. Interfața web a magazinului include informații privind costurile de ambalare și livrare a produselor.

 4. Pentru a comanda bunuri, Cumpărătorul completează formularul de comandă de pe interfața web a magazinului, în care furnizează datele sale de identificare. Formularul de comandă conține în special informații despre:

  1. bunurile comandate (Cumpărătorul "plasează" bunurile comandate în coșul electronic de cumpărături de pe interfața web a magazinului);

  2. modalitatea de plată a prețului de achiziție a bunurilor, detalii privind modalitatea de livrare necesară pentru bunurile comandate;

  3. informații cu privire la costurile asociate furnizării de bunuri (denumite în mod colectiv "comanda").

Cumpărătorul are dreptul de a verifica și de a modifica datele înainte de a plasa comanda.

 1. Comanda este trimisă de către Cumpărător către Vânzător prin apăsarea butonului "comanda completă". Datele specificate în comandă sunt considerate corecte de către Vânzător. Vânzătorul va confirma imediat după primirea comenzii către Cumpărător prin e-mail, mai exact la adresa de e-mail a Cumpărătorului specificată în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare "adresa de e-mail a Cumpărătorului").

 2. Vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon), în funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, prețul de achiziție, costurile estimate pentru transport).

 3. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător ia naștere din momentul livrării confirmării comenzii (acceptării), care este trimisă la adresa de e-mail a Cumpărătorului prin e-mail.

 4. Cumpărătorul consimte să utilizeze mijloace de comunicare la distanță la încheierea Contractului de vânzare-cumpărare. Costurile suportate de către cumpărător la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță asociate încheierii contractului de achiziție (costuri de conectare la internet, costuri de convorbire telefonică) sunt suportate de către cumpărător însuși, care nu diferă de tariful de bază.

 5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula o comandă de bunuri vândute la un preț mai mic de 10% din prețul obișnuit sau vândute la un preț mai mic de 5 Lei (prețul de transport nu este considerat a fi prețul bunurilor).

 6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda de bunuri pentru care au fost aplicate mai multe cupoane, altele decât unul.

IV.

 Prețul mărfurilor și condițiile de plată

 1. Prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în conformitate cu Contractul de achiziție pot fi plătite de către Cumpărător către Vânzător în modul oferit acestuia la finalizarea comenzii. Prețul bunurilor va fi întotdeauna plătibil prin transfer bancar, în numerar la livrare sau cel puțin una dintre celelalte metode de plată online, în funcție de disponibilitatea curentă.

 2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul trebuie să plătească vânzătorului și costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor la tariful convenit. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, se înțelege, de asemenea, că prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea bunurilor.

 3. Vânzătorul nu solicită cumpărătorului un depozit sau o altă plată similară. Acest lucru nu afectează prevederile articolului IV.6. din Termeni și condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.

 4. În cazul plății în numerar la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor. În cazul unei plăți fără numerar, prețul de achiziție este plătibil în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziție.

 5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor împreună cu simbolul de plată variabil. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită atunci când suma respectivă este creditată în contul vânzătorului.

 6. Vânzătorul este îndreptățit, în special în cazul în care cumpărătorul nu furnizează o confirmare suplimentară a comenzii (articolul III.6.), să solicite plata integrală a prețului de achiziție înainte de a trimite bunurile către cumpărător.

 7. Orice reduceri la prețul bunurilor oferite de către vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate.

 8. Vânzătorul va emite un document fiscal - o factură către Cumpărător în ceea ce privește plățile efectuate în temeiul Contractului de achiziție. Vânzătorul este plătitor al taxei pe valoarea adăugată. Vânzătorul emite documentul fiscal - factură către Cumpărător după plata prețului bunurilor și îl trimite în format electronic la adresa de e-mail a Cumpărătorului.

 9. În conformitate cu Legea privind evidența vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze o chitanță cumpărătorului, cu excepția cazului în care prețul de achiziție este plătit printr-un transfer fără numerar. În același timp, acesta este obligat să înregistreze online vânzările primite la administratorul fiscal; în caz de defecțiune tehnică, în termen de cel mult 48 de ore.

V.

Retragerea din contractul de cumpărare

 1.    Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu legislația aplicabilă, nu este posibil să se retragă, printre altele, dintr-un contract de livrare de bunuri care au fost modificate în conformitate cu dorințele cumpărătorului sau pentru persoana acestuia, dintr-un contract de furnizare de bunuri perisabile, precum și de bunuri, dintr-un contract de furnizare de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, dintr-un contract de furnizare de bunuri în ambalaj sigilat pe care cumpărătorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă, precum și dintr-un contract de furnizare de înregistrări sonore sau vizuale sau de programe de calculator, dacă ambalajul original a fost deteriorat.

 2.    În cazul în care acesta nu este cazul menționat la articolul V.1. sau în orice alt caz în care nu se poate renunța la contractul de achiziție, cumpărătorul are dreptul de a renunța la contractul de achiziție în termen de treizeci (30) de zile de la primirea bunurilor. În cazul în care obiectul Contractului de achiziție este reprezentat de mai multe tipuri de bunuri sau de livrarea mai multor piese, acest termen curge de la data primirii ultimei livrări de bunuri. În cazul în care obiectul contractului de achiziție este o livrare repetată și regulată de bunuri, acest termen curge de la data primirii primei livrări de bunuri. Vânzătorul acordă cumpărătorului un termen prelungit pentru retragerea din contractul de achiziție.

 3.    Retragerea din contractul de achiziție trebuie să fie trimisă vânzătorului în scris în termenele specificate la articolul V.2.  Cumpărătorul poate trimite retragerea din Contractul de achiziție la adresa de livrare a Vânzătorului sau la adresa de e-mail a Vânzătorului [email protected].

 4.    În caz de retragere din contractul de achiziție, contractul de achiziție este anulat de la început. Bunurile trebuie returnate la adresa de retur a Vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la data trimiterii retragerii către Vânzător. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de achiziție, Cumpărătorul va suporta costurile de returnare a bunurilor către Vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate din cauza naturii lor prin mijloace poștale normale.

 5.     Cumpărătorul este obligat să returneze bunurile complete, adică inclusiv toate accesoriile furnizate, cu documentația completă, nedeteriorate, curate, inclusiv ambalajul original, în starea și valoarea în care au fost primite. În cazul în care bunurile nu sunt returnate în ambalajul lor original și/sau ambalajul original este returnat deteriorat, Vânzătorul are dreptul de a percepe o taxă pentru ambalajul original nereturnat și/sau deteriorat. Această rambursare va fi dedusă de către Vânzător din suma care urmează să fie rambursată Cumpărătorului ca urmare a retragerii acestuia din Contractul de achiziție.

 6.    Cumpărătorul este răspunzător față de vânzător pentru reducerea valorii bunurilor în cauză, care a apărut ca urmare a manipulării acestor bunuri într-un mod diferit de cel necesar în raport cu natura și caracteristicile acestora.

 7.    În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de achiziție, Vânzătorul va returna Cumpărătorului, fără întârzieri nejustificate, toate fondurile pe care Vânzătorul le-a primit de la Cumpărător în baza Contractului de achiziție, inclusiv costul de livrare a bunurilor, în același mod, dar nu mai târziu de paisprezece zile de la retragerea din Contractul de achiziție. Vânzătorul returnează cumpărătorului fondurile primite prin alte mijloace numai dacă cumpărătorul și-a dat acordul în acest sens și dacă nu sunt suportate costuri suplimentare. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de achiziție, Vânzătorul nu este obligat să returneze fondurile primite către Cumpărător înainte ca acesta să returneze bunurile către Vânzător sau să dovedească faptul că a trimis bunurile către Vânzător. În cazul în care Vânzătorul are dreptul la despăgubiri pentru diminuarea valorii bunurilor, acestea se compensează cu cererea de rambursare a prețului de achiziție a Cumpărătorului.

 8.    În cazurile în care Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de achiziție, Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din Contractul de achiziție în orice moment până la preluarea bunurilor de către Cumpărător. În cazul plății în avans, Vânzătorul rambursează Cumpărătorului prețul de achiziție plătit sau o parte din acesta în același mod în care a fost primit. Vânzătorul are dreptul de a aplica procedura prevăzută în prezentul articol în special în cazul unei erori evidente în ceea ce privește prețul bunurilor. . 

 9.    În cazul în care cumpărătorului i se oferă un cadou împreună cu bunurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou cu privire la acest cadou încetează să mai producă efecte, iar cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului cadoul împreună cu bunurile. În cazul în care returnarea cadoului nu este posibilă, Vânzătorul are dreptul la o compensație monetară în valoare de prețul obișnuit al cadoului.

 10. Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda de bunuri pentru care au fost aplicate mai multe cupoane de reducere în loc de unul singur sau în cazul în care se aplică o reducere mai mare de 20% la bunuri deja reduse.

 11. Cumpărătorul poate, de asemenea, să achiziționeze pentru bunurile specifice selectate (comandă) un serviciu care constă în prelungirea posibilității de a se retrage din Contractul de achiziție (prelungire de treizeci (30) de zile față de termenul specificat la articolul V.2), în cazul în care, după achiziționarea acestui serviciu, Cumpărătorul va avea dreptul de a se retrage din Contractul de achiziție în termen de șaizeci (60) de zile de la primirea bunurilor.

Serviciul nu se înapoiază. Acesta poate fi exercitat o singură dată pentru oricare dintre bunurile din comanda respectivă și numai de către persoana cumpărătorului.

Prețul serviciului este afișat pe site-ul web al vânzătorului AICI. Plata prețului acestui serviciu se face în același mod ca și plata prețului de achiziție a bunurilor achiziționate la care se referă acest serviciu.

Serviciul poate fi achiziționat numai în același timp cu achiziționarea bunurilor, serviciul nu poate fi achiziționat retroactiv..

Neutilizarea serviciului nu dă dreptul cumpărătorului la rambursarea prețului plătit pentru serviciu. De asemenea, utilizarea sau retragerea din contractul de achiziție de către cumpărător din orice alt motiv sau în termen de treizeci (30) de zile de la primirea bunurilor nu dă dreptul cumpărătorului la rambursarea prețului plătit pentru acest serviciu..

Datorită naturii serviciului, prin achiziționarea serviciului, Cumpărătorul solicită și este de acord în mod expres ca Vânzătorul să înceapă executarea serviciului și ca acesta să fie efectuat. La cererea Cumpărătorului, prestarea serviciului este deja începută în momentul încheierii Contractului de achiziție, atunci când Vânzătorul începe procesele necesare pentru a asigura capacitatea Cumpărătorului de a utiliza serviciul. Prin urmare, Cumpărătorul recunoaște că nu are dreptul de a se retrage din contractul de servicii constând în prelungirea opțiunii de retragere din Contractul de achiziție..

Celelalte drepturi și obligații ale cumpărătorului și ale vânzătorului în cadrul acestui serviciu sunt guvernate de dispozițiile articolului V și de legislația aplicabilă referitoare la opțiunea de retragere din contract în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor.

VI.

Transport și livrarea de mărfuri

 1. În cazul în care metoda de transport este convenită pe baza unei cereri speciale a Cumpărătorului, Cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu această metodă de transport..

 2. În cazul în care cumpărătorul nu ia în primire bunurile, vânzătorul are în continuare dreptul de a plasa cumpărătorul pe lista sa de cumpărători nesiguri (denumită în continuare "lista neagră"), toate persoanele aflate pe lista neagră a vânzătorului fiind obligate să plătească bunurile comandate înainte de expedierea acestora în cazul unei achiziții ulterioare. Această listă de cumpărători nesiguri este menținută de către vânzător, este destinată exclusiv uzului intern al vânzătorului și nu este publicată în niciun fel.

 3. În cazul în care, din motive imputabile cumpărătorului, este necesară livrarea repetată a bunurilor sau în alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor sau costurile asociate cu o metodă diferită de livrare.

 4. La primirea bunurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului bunurilor și, în cazul în care constată defecte, să le notifice imediat transportatorului. În cazul unei breșe în ambalaj care indică o pătrundere neautorizată în transport, cumpărătorul nu poate accepta transportul de la transportator. 

 5. Alte drepturi și obligații ale părților în ceea ce privește transportul mărfurilor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de acesta. Pentru tarifele de transport și alte informații, consultați: https://www.queens.ro/ro/livrare

VII.

Drepturi în caz de îndeplinire defectuoasă

 1. Drepturile și obligațiile părților contractante în ceea ce privesc drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale relevante cu caracter general obligatoriu.

 2. Vânzătorul este responsabil față de Cumpărător pentru bunurile nedefectuoase. Vânzătorul este principal responsabil față de Cumpărător pentru următoarele, în perioada în care Cumpărătorul preia bunurile:

  1. bunurile au caracteristicile pe care părțile le-au negociat și, în absența unei înțelegeri, au caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau la care se așteaptă cumpărătorul în ceea ce privește natura bunurilor și promovarea acestora;

  2. bunurile sunt adecvate scopului pe care Vânzătorul îl indică sau pentru care este utilizat în mod normal un articol de acest tip;

  3. bunurile corespund calității sau performanței eșantioanelor sau originalului contractuale, în cazul în care calitatea sau designul a fost determinat în conformitate cu eșantionul sau originalul convenit;

  4. bunurile sunt la cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare;

  5. bunurile sunt conforme cu cerințele legislației.

 1. Dispozițiile menționate la articolul VII.2 din Termeni și condiții nu se aplică în cazul bunurilor vândute la un preț mai mic. În cazul defectului pentru care s-a convenit prețul mai mic, în cazul uzurii bunurilor cauzate de utilizarea normală a acestora, în cazul bunurilor second-hand, în cazul defectului care corespunde nivelului de utilizare sau de uzură pe care bunurile îl aveau în momentul preluării lor de către Cumpărător, sau dacă acest lucru rezultă din natura bunurilor.

 2. În cazul în care un defect apare în termen de șase luni de la data primirii, se consideră că bunurile au fost defecte la data primirii. Cumpărătorul este îndreptățit să își exercite dreptul de reclamație pentru un defect care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire.

 3. Drepturile rezultate din executarea defectuoasă sunt exercitate de către Cumpărător la adresa Vânzătorului, la adresa unității acestuia unde este posibilă acceptarea cererii în ceea ce privește gama de bunuri vândute, eventual și la sediul social sau la sediul comercial.

 4. Alte drepturi și obligații ale părților în ceea ce priveste răspunderea Vânzătorului pentru defecte pot fi găsite aici: https://www.queens.ro/ro/reclamatii

VIII.

Alte drepturi și obligații ale părților contractante

 1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata integrală a prețului de achiziție al bunurilor.

 2. Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu Cumpărătorul.

 3. Soluționarea pe cale extrajudiciară a litigiilor de consum care decurg din Contractul de achiziție corespunde Inspecției Comerciale Cehe, cu sediul social la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, adresa de internet: http://www.coi.cz.

 4. Inspecția comercială cehă exercită, printre altele, supravegherea respectării Legii nr. 634/1992 Coll. privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

 5. Orice litigiu între vânzător și cumpărător poate fi soluționat și pe cale amiabilă. În acest caz, Cumpărătorul poate contacta un organism extrajudiciar de soluționare a litigiilor, cum ar fi Autoritatea cehă de inspecție comercială. Pentru detalii, Cumpărătorii pot, de exemplu, să viziteze site-ul web https://www.coi.cz/informace-o-adr. Cumpărătorii au, de asemenea, dreptul de a soluționa litigiul online prin intermediul platformei ODR dedicate, disponibilă pe site-ul https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. În soluționarea extrajudiciară a litigiilor sunt implicați și mediatorii, mediatori independenți de comunicare între părțile implicate într-un conflict. O listă a acestor mediatori este disponibilă la adresa www.justice.cz, unde puteți căuta litigii de consum. Mediatorii își stabilesc condițiile în mod individual. 

 6. Vânzătorul are dreptul de a vinde bunuri pe baza unei licențe comerciale. Controlul comercial este efectuat în limitele competențelor sale de către biroul comercial competent.

 7. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este asigurată de Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal.

 8. Prin prezentul contract, Cumpărătorul își asumă riscul de schimbare a circumstanțelor.

IX.

                                                                                     Queens Essentials Garanție pe viață

Ne susținem produsele noastre și de aceea oferim o garanție specială limitată pe viață pentru tricourile selectate, în plus față de răspunderea noastră legală pentru calitate la recepție, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite mai jos. Garanția se aplică tricourilor din categoria

https://www.queens.cz/cs/8929-queens-essentials

Ce este garanția de calitate?

O garanție de calitate ("garanție") înseamnă că tricourile noastre vor fi adecvate scopului lor normal pentru o anumită perioadă de timp. Iar în caz contrar, tricoul va fi înlocuit în condițiile stabilite aici. 

Pentru cât timp și cui oferim garanția?

Oferim tricourilor dvs. o garanție pe viață. Garanția este netransferabilă și se aplică numai pentru

cumpărătorului original. Garanția este valabilă numai pentru tricourile achiziționate direct de pe site-ul www.queens.ro și din magazinele oficiale Queens și Footshop de tip brick-and-mortar.

Domeniul de aplicare a garanției:

Garanția acoperă numai defectele de material sau de manoperă, cum ar fi probleme cu cusături, logo-uri etc. 

Garanția nu acoperă uzura normală, daunele cauzate de întreținerea necorespunzătoare sau îmbătrânirea naturală a produsului.

De asemenea, garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a tricoului, cum ar fi expunerea la temperaturi extreme, substanțe chimice, obiecte ascuțite sau alte manipulări neobișnuite. În mod similar, daunele cauzate de accidente nu sunt acoperite. (rupturi, abraziuni etc.).

Garanția nu se aplică tricourilor care au fost modificate în vreun fel (de ex. vopsire, tăiere, broderie etc.) sau reparate de o altă persoană decât Queens sau Footshop.

Procedura de garanție:

Trimiteți tricoul pentru o reclamație la depozitul Queens, U tabulky 3020, Hala X, Praga 193 00, Republica Cehă, împreună cu o copie a facturii și un formular de reclamație completat pe care îl puteți găsi la https://www.queens.ro/ro/reclamatii și o descriere exactă a defectului. Fără aceste detalii, reclamația nu poate fi evaluată și procesată și, prin urmare, va fi returnată cumpărătorului. Nu uitați să ne furnizați adresa dumneavoastră, inclusiv numărul de telefon și adresa de e-mail, pentru a vă putea ține la curent cu privire la evoluția și tratarea reclamației.

Atunci când este invocată garanția, produsul va fi evaluat pentru a vedea dacă îndeplinește termenii garanției.

În cazul în care cererea este acceptată, produsul va fi înlocuit cu același model. În cazul în care nu este modelul original nu este disponibil, se va furniza o alternativă de altă culoare sau un model similar. 

Alte condiții:

Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii garanției.

Furnizarea acestei garanții nu afectează responsabilitatea noastră legală privind calitatea la recepție, iar în caz de neconformitate cu contractul aveți dreptul legal la rectificare, care este gratuită. 

       

X

                                                                                                                                                                       Declarație privind confidențialitatea

https://www.queens.ro/ro/consent/privacy-policy

XI.

Dispoziții finale

 1. Relația stabilită prin Contractul de achiziție este guvernată de legislația cehă, chiar dacă conține un element internațional (străin) sub forma persoanei Cumpărătorului. Acest lucru nu prejudiciază drepturile consumatorului în temeiul legislației general obligatorii.

 2. În cazul în care orice dispoziție din Termeni și condiții este sau devine nulă sau ineficientă, dispoziția nulă va fi înlocuită cu o dispoziție al cărei înțeles este cât mai apropiat posibil de cel al dispoziției nevalabile. Nulitatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

 3. Relațiile și orice litigii apărute în temeiul Contractului de achiziție vor fi soluționate exclusiv în conformitate cu legislația Republicii Cehe. 

 4. Contractul se încheie în limba română. În cazul în care se creează o traducere a textului contractului pentru nevoile cumpărătorului, în cazul unui litigiu privind interpretarea termenilor și condițiilor se aplică interpretarea contractului în limba cehă. Contractul este stocat în format electronic, iar Vânzătorul nu permite accesul la acesta.

 5. În ceea ce privește protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului de către Vânzător, se aplică următoarea politică de confidențialitate disponibilă aici: https://www.queens.ro/ro/consent/privacy-policy

 6. Acești Termeni și Condiții, inclusiv componentele acestora, sunt valabili și intră în vigoare de la 9 December 2022. și înlocuiesc versiunea anterioară a Termenilor și Condițiilor, inclusiv componentele acestora, și sunt disponibile la sediul social și la sediul Vânzătorului sau în format electronic la www.queens.ro

Încheiat în Praga la data de 9 December 2022